Miškininkystė

Rengiame projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“.

Privačių miškų tvarkymas

Miško pirkimas su žeme

Miško pirkimas išsikirtimui

Miškotvarkos projektų rengimas

Kirtimų dokumentacijos rengimas

Miško vertės nustatymas

Kitos paslaugos privataus miško savininkams

Kontaktai